Ładowanie Wydarzenia

2 czerwca 2022 roku podczas uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie poznaliśmy laureatów tegorocznej edycji nagrody Instytutu Pamięci Narodowej ?Kustosz Pamięci Narodowej?. Uhonorowani zostali: Waldemar Kowalski, Edward Müller, Bohdan Jerzy Urbankowski, Grupa Rekonstrukcji Historycznej ?First to Fight? oraz ks. Adolf Chojnacki (1932?2001) ? nagroda pośmiertna.

Pośród honorowych nagród i odznaczeń przyznawanych przez IPN nagroda ?Kustosz Pamięci Narodowej? szczyci się najdłuższą tradycją. Ideą, która przyświecała jej pomysłodawcy, prof. Januszowi Kurtyce, było przywracanie szacunku dla przeszłości i promocja wartości, dzięki którym polski duch narodowy przetrwał lata totalitarnego zniewolenia. Od kiedy w 2002 roku nagrodę przyznano po raz pierwszy, wśród jej laureatów znalazło się blisko 100 osób i instytucji.

Uroczystość, w której wzięli udział przedstawiciele władz państwowych, instytucji kultury, środowisk patriotycznych w tym liczna reprezentacja Instytutu Historycznego NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego z Prezesem Andrzejem Chyłkiem na czele, wojska oraz członkowie Kapituły Nagrody, zainaugurowało wystąpienie prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr Karola Nawrockiego.

? Kustosz Pamięci Narodowej jest strażnikiem i opiekunem przeszłości, to też osoba, która daje drugie, ziemskie życie naszym bohaterom z przeszłości, tym bohaterom, którzy dzięki Kustoszom mogą dzielić się z nami swoim testamentem, życiem i wartościami ? powiedział dr Karol Nawrocki. ? Kustosz to też osoba, która głosi prawdę w królestwie kłamstwa, jakim była Polska komunistyczna. Kustosz to ten, który jest gotów głosić prawdę o polskiej historii nawet w przestrzeni i czasie dotkniętym amnezją pamięci, a niestety tak też się działo po roku 1989 ? zaznaczył prezes IPN.

? Wasze życiorysy, drodzy Kustosze, świadczą o tym, że wypełniacie wszystkie te trzy funkcje Kustoszy, o których powiedziałem ? stwierdził, zwracając się do laureatów nagrody.

List skierowany do gości uroczystości przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę, odczytała Barbara Fedyszak-Radziejowska, zaś Agnieszka Kaczmarska, szef Kancelarii Sejmu, odczytała list od marszałek Sejmu Elżbiety Witek.

?Państwa aktywność i praca udowadniają, że ziarno pamięci przeszłości, ziarno prawdy historycznej wydaje stukrotny owoc. Taki wymiar mają Państwa wybitne osobiste dokonania, jak i te związane z popularyzowaniem najnowszej historii poprzez działalność dokumentacyjną, edukacyjną, rekonstrukcyjną? ? napisał do laureatów premier Mateusz Morawiecki w liście odczytanym przez ppłk. rez. Karola Piskorskiego, doradcę prezesa IPN. List do uczestników uroczystości skierował też minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Uroczystość odbyła się pod Patronatem Narodowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości.

Laureatem nagrody ?Kustosz Pamięci Narodowej? z rekomendacji Instytutu Historycznego NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego w 2022 roku został nestor nurtu niepodległościowego Bohdan Urbankowski.

Bohdan Jerzy Urbankowski to jeden z najwybitniejszych i najwszechstronniejszych polskich pisarzy: poeta, dramaturg, prozaik historyk i filozof; twórca ruchu Nowego Romantyzmu. W  latach 1992 ? 2000 prezes odnowionego Związku Literatów Polskich, przewodniczący Rady Programowej Związku Piłsudczyków, Członek Rady Programowej Instytutu Historycznego NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego, kierownik działu kultury ?Gazety Polskiej?.

Urodził się w Warszawie, syn Mieczysława, inżyniera i Ireny, wówczas studentki podziemnej polonistyki. Oboje byli zaprzysiężonymi żołnierzami AK. Po Powstaniu wraz z rodzicami wywieziony do obozu w Pruszkowie, po kilkumiesięcznej tułaczce trafił z matką na Śląsk. Ojciec został wywieziony do Oświęcimia następnie do Leimeritz, gdzie został zamordowany.

Do matury mieszkał w Bytomiu, na studia powrócił do Warszawy. Ukończył studia polonistyczne i filozoficzne na Uniwersytecie Warszawskim; poświęcona Dostojewskiemu praca doktorska doczekała się dwóch wydań (Dostojewski – dramat humanizmów ? 1978, 1994). Był twórcą i teoretykiem Nowego Romantyzmu ? ruchu literackiego i politycznego jednocześnie. Głosząc hasło ocalania narodu przez kulturę ruch ten nawiązywał do literatury romantycznej, okupacyjnej i emigracyjnej, wydał wiele legalnych i nielegalnych publikacji, zorganizował dziesiątki jawnych i tajnych imprez (zasada ?gry na dwóch fortepianach?) na terenie Warszawy i całego kraju, działał wewnątrz kultury studenckiej i w ZNP. Rozwinięciem ?noworomantycznego? manifestu było kilkanaście dramatów historycznych, książki filozoficzne, a także monografie najwybitniejszych Polaków: Mickiewicza, Piłsudskiego, Jana Pawła II i Z. Herberta. Niektóre utwory Urbankowskiego (np. poemat ?Przedwiośnie? – o Marcu ?68) były latami poszukiwane przez bezpiekę. Wydany początkowo w podziemiu wybór tekstów  Piłsudskiego ukazał się w 1989 roku legalnie p.t. ?Józef Piłsudski. Myśli, mowy, rozkazy? i osiągnął rekordowy nakład 170 tysięcy egzemplarzy.

Od studiów do końca PRL inwigilowany przez SB (m.in. jako figurant ?Romantyk?), przesłuchiwany i z przyczyn politycznych wielokrotnie usuwany z pracy – z dwóch uczelni, z telewizji, z radia i z kilku redakcji –  z ?Orientacji?, ?Człowieka i Światopoglądu?, ?Poezji?, ?Wiary i Odpowiedzialności? i ?Studiów Filozoficznych? (z tej ostatniej redakcji za ?notoryczne propagowanie tzw. filozofii narodowej kosztem marksizmu ? leninizmu?). Działając w Płocku zorganizował tam pierwszą i jedyną scenę ?Solidarności? w Polsce ? Scenę ?81. Sztuki Urbankowskiego były blokowane, bądź zdejmowane ze sceny – np. ?Białe ogrody? w krakowskim Teatrze Starym, sztuka o gen. ?Grocie? w Wałbrzychu, Poświęcony Piłsudskiemu ?Czarny pierścień? w Płocku czy sztuka o Mochnackim (zdjęta z prób Teatru Kieleckiego, przywrócona na fali ?odwilży? w roku 1981); podobnie prześladowane były książki. Po rozbiciu przez władze Konfederacji Nowego Romantyzmu związany z niepodległościowym nurtem opozycji, współredaktor pism i wydawnictw podziemnych (gł. KPN, i Zw. Piłsudczyków). Po wprowadzeniu stanu wojennego ? jako działacz ?Solidarności? ? usunięty z Polskiego Radia, nie mogąc się zatrudnić w Warszawie ? rozpoczął wieloletnią pracę w Teatrze Płockim, jako konsultant ? kierownik literacki. W stanie wojennym współorganizował i współredagował wydawnictwa podziemne, pisywał m. in. w ?Słowie Podziemnym?, w łódzkim ?Przedświcie?, w berlińskim ? Poglądzie?, warszawskim ?tu teraz? (pismo ?Solidarności? nauczycieli) a przede wszystkim w wydawnictwach KPN i ?Solidarności?. Współredagował kilka książek i wydał kilka własnych pozycji ? m.in. dwie książki poświęcone Piłsudskiemu i fragmenty ?Czerwonej mszy?. Jako prezes ZLP zorganizował dwa Sejmiki w Obronie Kultury Narodowej, kilkadziesiąt sesji naukowych i literackich poświęconych literaturze walk o niepodległość (powstania XIX ? XX w., wojna 1920, SiN, Powstanie Antysowieckie); organizował także wyjazdy polskich literatów na Wileńszczyznę i (mimo trudności) wymianę kulturalną z Zaolziem; w ramach pomocy przewoził lub przesyłał na Wileńszczyznę i Zaolzie setki książek. W 1992 roku w rządzie premiera Olszewskiego był krótko doradcą ds. kultury, oświaty i wychowania przy MON.

Stypendysta Instytutu Piłsudskiego w Nowym Jorku i Fundacji Dembińskiego w Paryżu, dwukrotny delegat na zjazdy Ligi Antykomunistycznej (obok Rafała Gan ? Ganowicza) w Paryżu i N. Jorku (1989, 1990); w roku 2000 kandydat środowisk niepodległościowych na stanowisko prezesa IPN. W 2003 otrzymał Nagrodę Sejmiku Mazowieckiego za ?Dramaty Płockie? i wybór wierszy ?Gra z czasem?, w 2005 ? Nagrodę Norwida.  Kawaler orderu POLONIA MATER NOSTRA EST (11 XI 2002), medalu ?Solidarności? Zasłużony w walce o niepodległość i prawa człowieka 13 XII 1981 ? 4 VI 1989 (wręczony 13 XII 2001), Medalu Piłsudskiego (11 XI 1995), oraz odznaki Zasłużonego Działacza Kultury – Za pracę w podziemnym ruchu wydawniczym 1982 ? 89 (2001). Otrzymał Złoty Laur SDP za rok 2013.

12 listopada 2014 roku odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności a w 2016 Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, w 2022 ? Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

***

Galę nagrody ?Kustosz Pamięci Narodowej? uświetnił recital złożony z kompozycji największych polskich kompozytorów w wykonaniu pianistki Ewy Marianny Sarwińskiej i sopranistki Joanny Nawrot.

—————————————————————————————————————

Nagroda Kustosz Pamięci Narodowej została ustanowiona w lipcu 2002 roku przez Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej prof. Leona Kieresa. Jest ona przyznawana za szczególnie aktywny udział w upamiętnianiu historii Narodu Polskiego w latach 1939?1989, a także za działalność publiczną zbieżną z ustawowymi celami Instytutu Pamięci Narodowej. Kandydatów do Nagrody mogą wysuwać instytucje, organizacje społeczne i naukowe oraz osoby fizyczne. Ma charakter honorowy, a jej laureaci otrzymują tytuł Kustosza Pamięci Narodowej. Nagroda ma przywrócić szacunek dla narodowej przeszłości, chronić wartości, dzięki którym Polska przetrwała przez lata zniewolenia. Od 2012 r. jedna z pięciu Nagród może zostać przyznane pośmiertnie. Wyróżnienie ma charakter honorowy, a jego laureaci otrzymują tytuł Kustosza Pamięci Narodowej. W roku 2022 Nagroda zostanie przyznana po raz dwudziesty pierwszy.

W gronie dotychczas wyróżnionych tytułem Kustosza Pamięci Narodowej znajdują się min. Tomasz Strzembosz (2002), Władysław Bartoszewski (2004), Zofia i Zbigniew Romaszewscy (2006), Zofia i Andrzej Pileccy (2015), Prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski (2019), a także Komitet Katyński (2010), Społeczny Komitet Pamięci Górników KWK ?Wujek? w Katowicach poległych 16 grudnia 1981 r. (2011), Stowarzyszenie ?Memoriał? (2012) i Polskie Muzeum w Rapperswilu (2015).

Data rozpoczęcia - Data zakończenia

cze 02, 2022 - cze 02, 2022

Czas rozpoczęcia - Czas zakończenia

00:00 - 23:59