X Konferencja Świętokrzyska. Materiały pokonferencyjne

 

I DZIEŃ (6 SIERPNIA 2021 ROKU)

Jarosław Guzy –
NZS – nowy początek drogi do Niepodległej

Dr Andrzej Anusz –
Niezależne Zrzeszenie Studentów – największa organizacja
środowiskowa drugiego obiegu politycznego 1980–1989

II DZIEŃ (7 SIERPNIA 2021 ROKU)

Krzysztof Laga –
Śląski NZS

Prof. dr hab. Andrzej Nowak –
Rola młodzieży w zrywach narodowych

Dyskusja

INDEKS NAZWISK