I Konferencja Świętokrzyska, Wólka Milanowska, 25-27 maja 2012 roku
„Współczesne wyzwania myśli niepodległościowej”
25 maja 2012 roku
Panel 1. Niepodległość dzisiaj, czyli o potrzebie pracy niepodległościowej
Panel 2. Polska na rozdrożu, czyli raport o stanie państwa
26 maja 2012 roku
Panel 3. Polityka dla wspólnoty narodowej, czyli o wyzwaniach społecznych
Panel 4. Suwerenność walutowa państwa, czyli o wyzwaniach gospodarczych
27 maja 2012 roku
Panel 5. Czy pokój jest nam dany raz na zawsze, czyli o wyzwaniach bezpieczeństwa