Uchwała nr 18

 

Zarządu Instytutu Historycznego NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego

z dnia 14 stycznia 2012 roku

 

 

Zarząd Instytutu w celu realizacji zadań – a w szczególności realizacji

art. 6 i 7 statutu – postanawia w ramach Rady Programowej powołać Zespół pod nazwą Ośrodek Myśli Niepodległościowej (OMN).

Jako Zarząd Ośrodka Myśli Niepodległościowej powołuje się;

Przewodniczącego Zarządu OMN ? Andrzeja Anusza

Zastępców ? Kazimierza Wilka i Mariusza Olszewskiego

Sekretarza Michała Janiszewskiego

oraz Marka Albiniaka

Zarząd OMN w nieprzekraczalnym terminie do końca marca 2012 roku przedstawi Zarządowi i Radzie Programowej Instytutu;

  • plan pracy Ośrodka Myśli Niepodległościowej,
  • skład osobowy zespołu,
  • koncepcję wydawania kwartalnika ?Opinia? jako pisma krzewienia myśli niepodległościowej i propozycji programowych środowiska .

Do OMN może należeć każdy członek Rady Programowej pod warunkiem zadeklarowania konkretnej pracy.

 

Uchwała wchodzi w  życie w dniu podjęcia.

Jednocześnie moc traci uchwała nr 13.

 

 

Prezes Zarządu

 

 

Paweł Wielechowski