Zaden wysiłek nie idzie z nicosci w nicosc, lecz

wrasta sam w glebe zycia w jej organizm.

Skwarczynski

 

 

 

Uchwała nr 20

 

Zarządu Instytutu Historycznego NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego

z dnia 10 grudnia 2012 roku

 

 

Na wniosek Prezesa i mocy art. 29 punkt 6, Statutu Instytutu,  Zarząd powołuje Zespół do spraw Odznaczeń będący wewnątrz instytutową kapitułą odznaczeń. Na szefa zespołu powołuje się Marka Michalika który powoła co najmniej trzyosobowy jego skład spośród członków Rady Programowej i odznaczonych Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski.

Zespół ma za zadanie wyszukiwanie, opiniowanie i wnioskowanie do władz państwowych o honorowanie odznaczeniami ludzi zasłużonych w walce o przywrócenie Polsce niepodległości i godnego miejsca wśród wolnych państw świata a jej obywatelom swobód demokratycznych i obywatelskich.

Uchwała wchodzi w  życie w dniu podjęcia.

 

Prezes Zarządu

 

 

Paweł Wielechowski