Łódź 1 kwietnia 2010 roku

Uchwała nr 8

Zarządu Instytutu Historycznego NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego

z dnia 1 kwietnia 2010 roku

 

Zarząd postanawia powołać do życia ?Wydawnictwo Polskie IHOO?, które będzie kontynuować tradycje ?Wydawnictwa Polskiego KPN? oraz biuletyn informacyjny Stowarzyszenia pod tytułem ?Opinia? którego tytuł jest nawiązaniem do tytułu gazety wydawanej przez Konfederację Polski Niepodległej.

Do rejestracji powyżej wymienionych rzeczy Zarząd upoważnia sekretarza Michała Janiszewskiego.

Uchwała wchodzi w  życie w dniu podjęcia.

Prezes Zarządu

 Paweł Wielechowski