Uchwała nr 2

Zarządu Instytutu Historycznego NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego

z dnia 25 listopada 2009

 Zarząd na mocy artykułu 28 punkt 7 Statutu, postanawia powołać swoje przedstawicielstwa terenowe i tak;

1. Przedstawicielstwa nosić będą nazwę ?Okręgi?.
2. Zarząd powołując okręg nada mu numer z dodatkiem nazwy miasta
3. Grupa co najmniej 10 członków Instytutu proponując pełnomocnika
może wystąpić o nadanie jej miana okręgu.
4. Okręgi mogą wnioskować do Zarządu Instytutu o powołanie kierownictw zwanych ?Zarządem Okręgu? z Szefem Zarządu jako odpowiedzialnym za całokształt pracy okręgu.

Uchwała wchodzi w  życie w dniu podjęcia.

Prezes Zarządu

 

  Paweł Wielechowski