Żaden wysiłek nie idzie z nicości w nicość, lecz
wrasta sam w glebę życia w jej organizm.
Adam Skwarczyński

Uchwała nr 33

Zarządu Instytutu Historycznego NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego

z dnia 7 kwietnia 2018 roku

§l

Z uwagi na wejście w życie 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Zarząd Instytutu postanawia:

  1. powołać członka Instytutu Mirosława Lewandowskiego na funkcję administratora bezpieczeństwa informacji (ABI), zgodnie z art. 36a ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
  2. przygotować i wdrożyć dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania tych danych zgodnie z art. 36 w/w ustawy,
  3. dostosować dokumentację wymienioną w punkcie 2) do warunków Rozporządzenia z 27 kwietnia 2016 roku.

§2

Nadzór nad realizacją powierza się Prezesowi Zarządu

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Zarządu                                                                                                                                                                                              Prezes Zarządu
Michał Janiszewski                                                                                                                                                                                           Andrzej Chyłek