Żaden wysiłek nie idzie z nicości w nicość, lecz
wrasta sam w glebę życia w jej organizm.
Adam Skwarczyński

 

Uchwała nr 35

Zarządu Instytutu Historycznego NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego

z dnia 6 października 2018 roku

§1

Zarząd na podstawie artykułu 6 podpunkt a) Statutu Instytutu Historycznego NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego, postanawia sfinansować budowę nagrobka dla śp. Ireneusza Głażewskiego działacza nurtu niepodległościowego.

§2

Nadzór nad realizacją powierza się Członkowi Zarządu Zbigniewowi Adamczykowi.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Zarządu                                                                                                                                                      Prezes Zarządu
Michał Janiszewski                                                                                                                                                     Andrzej Chyłek