Żaden wysiłek nie idzie z nicości w nicość, lecz
wrasta sam w glebę życia w jej organizm.
Adam Skwarczyński

Uchwała nr 36

Zarządu Instytutu Historycznego NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego

z dnia 19 stycznia 2019 roku

§1

Zarząd na podstawie artykułu 6 podpunkt a) Statutu Instytutu Historycznego NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego, postanawia uznać Kapitułę Krzyża powołaną w dniu 22 grudnia 2018 roku przez Leszka Moczulskiego, Przewodniczącego Konfederacji Polski Niepodległej i nestora nurtu niepodległościowego w składzie:

  • Kazimierz Wilk ? przewodniczący
  • Krzysztof Lancman ? sekretarz
  • Zbigniew Adamczyk

jako instytucję naszego Instytutu.

Celem kapituły jest uhonorowanie tych zasłużonych dla sprawy niepodległości Polski członków Konfederacji Polski Niepodległej krzyżem ?Zasłużony dla KPN? a od 2020 roku, krzyżem ?Zasłużony dla nurtu niepodległościowego?.

§2

Nadzór nad realizacją powierza się Wiceprezesowi Zarządu Kazimierzowi Wilkowi.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Zarządu                                                                                                                                                      Prezes Zarządu
Michał Janiszewski                                                                                                                                                     Andrzej Chyłek