Żaden wysiłek nie idzie z nicości w nicość, lecz

wrasta sam w glebę życia w jej organizm.

Adam Skwarczyński

Uchwała nr 39

Zarządu Instytutu Historycznego NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego

z dnia 8 maja 2021 roku

My Damy i Kawalerowie Krzyża Wolności i Solidarności, członkowie Instytutu Historycznego NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego w roku w którym mija 40 lat od wybuchu stanu wojennego, w dowód wdzięczności dla Stwórcy za dar siły i wytrwałości w działaniu jaką Nas obdarzył, oraz pamięci Tych którzy Niepodległości Polski nie doczekali, postanawiamy doprowadzić do powstania wotum (z wizerunkiem KWiS) i umieszczenia go w ołtarzu głównym Bazyliki Mniejszej Świętej Brygidy w Gdańsku.

Aby zrealizować ten cel, Zarząd postanawia;

§1

Powołać Komitet Ufundowania Repliki Krzyża Wolności i Solidarności

jako stowarzyszenie zwykłe, działające przy Instytucie Historycznym NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego.

§2

Powołać Zarząd Komitetu w składzie;

Andrzej Anusz ? Przewodniczący

Andrzej Chyłek ? Wiceprzewodniczący pełniący też funkcję Skarbnika

Michał Janiszewski ? Sekretarz

Krzysztof Lancman ? Członek Zarządu

Kazimierz Wilk ? Członek Zarządu

§3

Powołać Komisję Rewizyjną Komitetu w składzie;

Zbigniew Adamczyk ? Przewodniczący

Zbigniew Jackiewicz ? Członek Komisji

Piotr Wójcik ? Członek Komisji

§4

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia