Wydawnictwo

 

Książki wydane przez Instytut Historyczny nurtu niepodległościowego

 

Zbigniew Adamczyk – „Pokraczne życie„.
Wspomnienia działacza opozycji lat 80.
Od 1980 roku w NSZZ „Solidarność” – członek Komisji Zakładowej w Ośrodku Medycyny Pracy Budowlanych w Warszawie.
Po wprowadzeniu stanu wojennego przewodniczący Tajnej Komisji Zakładowej w OMPB oraz członek Rady Wykonawczej Międzyzakładowego Porozumienia Solidarności „UNIA”, przekształconej później w Grupę Polityczną „ NIEZAWISŁOŚĆ „ która ok. roku 1986/87 przystąpiła do Konfederacji Polski Niepodległej.
Działacz struktur podziemnych KPN i NSZZ Solidarność, kolporter wydawnictw i prasy niezależnej, współorganizator i uczestnik wielu akcji protestacyjnych i rocznicowych.
Organizator zespołów zapewniających opiekę medyczną manifestantom.
Pomoc finansowa i rzeczowa dla rodzin osób bezrobotnych, internowanych i skazanych ze środowisk KPN i NSZZ „S”.
Autor wielu artykułów do prasy podziemnej (między innymi: CDN – Głos Wolnego Robotnika, Wolna Trybuna, Tygodnik Wojenny, Niezawisłość i Niepodległość, Biuletynie Wewnętrznym KPN) Członek Regionalnej Komisji Wykonawczej Mazowsze NSZZ „S” (ok.1987–1988) Organizator pomocy internowanym i aresztowanym w okresie stanu wojennego oraz ich rodzinom.
Współorganizator teatralnych akcji „I BEZ TELEWIZJI JESTEŚCIE NA WIZJI” w celu poparciu poparcia bojkotu TVP przez wielu aktorów w stanie wojennym, a także wielu spektakli podziemnych teatrów domowych.
Od roku 1980 działający na rzecz przeprowadzenia niezbędnych reform w ochronie zdrowia.
Uczestniczył w tworzeniu Komisji Koordynacyjnej NSZZ „S” Pracowników Służby Zdrowia Regionu Mazowsze, pełniąc w niej funkcje członka, wiceprzewodniczącego i przewodniczącego.
Współorganizator pierwszych czynnych akcji strajkowych w zakładach ochrony zdrowia.
Poseł na Sejm RP I Kadencji – członek Komisji Zdrowia i Komisji Polityki Społecznej.
Inne funkcje społeczne, samorządowe i polityczne :
• Radny Gminy Warszawa – Ursynów (1999–2002)
• Członek Zarządu w/w gminy odpowiedzialny za sprawy ochrony zdrowia i pomoc społeczną.
• Członek Rady Sekcji Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność” Reg. Mazowsze (jej przewodniczący i wiceprzewodniczący).
• Członek Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Instytucie Kardiologii w Warszawie (jej przewodniczący i wiceprzewodniczący).
• Wielokrotny Delegat na Zjazdy Krajowe NSZZ „S” SSZ i Regionalne NSZZ Solidarność.
Wielokrotnie przesłuchiwany, inwigilowany przez SB. Kilkakrotne rewizje domowe i represje w pracy. Dwukrotnie dotkliwie pobity przez „nieznanych sprawców”, bezpośrednio po spotkaniach z działaczami KPN

 

Mirosław Lewandowski – „Kazimierz Pluta-Czachowski Kuczaba. Działalność od 1945 roku w świetle zachowanych materiałów SB„.
Trzeci tom z serii „Kamienie” (bohaterami pierwszych dwóch tomów byli: Józef Szostak oraz Ludwik Muzyczka). Dwutomowa praca poświęcona płk. Kazimierzowi Plucie-Czachowskiemu: żołnierzowi Legionów, oficerowi Wojska Polskiego, szefowi Oddziału V Komendy Głównej Armii Krajowe, więźniowi stalinowskiemu, przywódcy nurtu niepodległościowego, uczestnikowi Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Autorem okładki jest Mariusz Front. Staranne wydanie, format B5. Twarda oprawa, dwa tomy, w sumie ok. 1500 stron, ponad setka zdjęć czarno-białych, indeks osobowy.
Więcej nt. książki.

Idź do sklepu

 

Andrzej Ostoja Owsiany – „Rok 1920”
Niniejsza publikacja służy, po pierwsze, upamiętnieniu 100 rocznicy zwycięstwa w wojnie polsko – bolszewickiej i Bitwie Warszawskiej. Jednocześnie publikacja ta jest hołdem dla patrona Instytutu Andrzeja Ostoja-Owsianego z racji przypadającej w 2020 roku 90 rocznicy jego urodzin. Andrzej Ostoja -Owsiany szykował swoją publikację na rok 1980 i obchody 60 rocznicy zwycięstwa nad Sowietami. Została ona po raz pierwszy opublikowana poza cenzurą PRL, w obiegu niezależnym.

Idź do sklepu

 

Jerzy Kropiwnicki – „Pielgrzymka na Górę Athos”.

Jerzy Kropiwnicki – ekonomista, działacz związkowy, więzień polityczny w czasie stanu wojennego, polityk, minister w rządach „solidarnościowych”, poseł do Sejmu I i III kadencji, Prezydent m. Łodzi w latach 2001-2010. Zorganizował kilkanaście Pielgrzymek do Ziemi Świętej śladami Jezusa Chrystusa, Rodziny Świętej i Apostołów. Odwiedzał sanktuaria koptyjskie w Kairze i Klasztory na Saharze. Pielgrzymował śladami Rodziny Świętej w Egipcie odwiedzając kilkanaście Sanktuariów koptyjskich upamiętniających tamtą Wędrówkę.
Idź do sklepu

 

Andrzej Anusz – „Osobista historia Porozumienia Centrum. U źródeł Prawa i Sprawiedliwości”
960 stron, format 115×230 mm, twarda oprawa. W książce znajdują się nigdy nie publikowane dokumenty dotyczące historii Porozumienia Centrum również te pozyskane z archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Ma zupełnie unikalny charakter. Książka ukazała się pod patronatem Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych i Instytutu Józefa Piłsudskiego.

Idź do sklepu

 

Mirosław Lewandowski – „Interrex. Niepodległościowe środowisko kombatanckie wobec Prymasa Stefana Wyszyńskiego w latach 1956-1981″
Czwarty tom w ramach serii „Kamienie” opisujący działalność nurtu niepodległościowego – niepodległościowej konspiracji kombatantów funkcjonującej w PRL w latach 1956-1981.
Idź do sklepu
Andrzej Anusz – „Kościół obywatelski”
„Konstrukcja publikacji podporządkowana jest głównemu założeniu Autora, jakim jest próba odpowiedzi na pytanie o rolę Kościoła w formowaniu społeczeństwa obywatelskiego w PRL. Autor dokonuje tego w kilku etapach. W pierwszej kolejności ukazuje on rolę Kościoła w formowaniu społeczeństwa obywatelskiego w latach 1945 – 1976. Wyróżnia Autor dwa okresy w tym przedziale czasu lata 1945 – 1956 oraz 1956 – 1976) mające swoją specyfikę. Ten rozdział publikacji jest niejako szerszym wprowadzeniem w zasadniczą problematykę, która dotyczy okresu 1976 – 1981. Konsekwentnie dalej drugim etapem analiz Autora jest opis sytuacji społeczeństwa polskiego w latach 1976 – 1981. Ten rozdział z kolei stanowi kontekst dalszych analiz Autora. Ukazuje on bowiem opozycję polityczną w PRL i jej uwarunkowania oraz stosunki Kościół – Państwo w tym okresie czasu. W dalszych etapach swoich dociekań Autor zajmuje się już bezpośrednio rolą Kościoła w formowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Rola ta uwidacznia się w trzech elementach. Pierwszym z nich jest stanowisko Kościoła wobec zjawisk społeczno – politycznych, a więc stanowisko Kościoła wobec strajków w lipcu i sierpniu 1980 roku oraz jego stanowisko wobec stanu wojennego. Te zagadnienia stanowią treść rozdziału trzeciego. Rola Kościoła w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego ujawnia się także w jego odniesieniu do niezależnych instytucji politycznych takich jak: NSZZ RI Solidarność, NZS, NSZZ Solidarność. Temu zagadnieniu poświęca Autor rozdział czwarty swojej publikacji. Całość analiz kończy rozdział piąty ukazujący rolę Kościoła w kształtowaniu świadomości oraz postaw obywatelskich i narodowych”.
Z recenzji ks. prof. dr hab. Henryka Skorowskiego
Idź do sklepu
„Rewolucja bez rewolucji Leszka Moczulskiego z perspektywy 40 lat
Piąty tom z serii „Kamienie” poświęcony jest w całości jednemu tekstowi programowemu. Obok treści „Rewolucji bez rewolucji” mamy tu 6 analiz, których autorami są: dr Wojciech Błasiak, dr hab. Aleksander Hall, dr hab. Krzysztof Łabędź, dr Bohdan Urbankowski, prof. dr hab. Jerzy Wiatr (rozmowa), dr Maciej Zakrzewski. Autorem okładki jest Mariusz Front. Redaktorem tomu i autorem posłowia jest Mirosław Lewandowski.
Idź do sklepu
Piotr Plebanek – Pamiętam stan wojenny. Kronika oporu społecznego 1982-1989„.
Zapiski dotyczące głównie demonstracji i walk ulicznych w Warszawie w latach 80.
Idź do sklepu
Dr Wojciech Błasiak – „Miękkie państwo III Rzeczypospolitej i jego alternatywa”,
Nowa książka socjologa i ekonomisty – wybór tekstów publikowanych w ciągu ostatnich 20 lat.
Idź do sklepu
Marian Podgóreczny – „Góra, Dolina – partyzant niepokonany. Wywiad rzeka z cichociemnym Adolfem Pilchem
Pasjonujące wspomnienia Adolfa Pilcha – żołnierza Armii Krajowej – w formie wywiadu, poprzedzone wprowadzeniem dra Kazimierza Krajewskiego (Prezesa Nowogródzkiego Okręgu ŚZŻAK) oraz wstępem autora wywiadu Mariana Podgórecznego.
Idź do sklepu
Mirosław Lewandowski – „Ludwik Muzyczka Benedykt
Drugie już wydanie (rozszerzone i zmienione) opracowania poświęconego głównie działalności politycznej Ludwika Muzyczki od 1956 roku w świetle zachowanych materiałów SB. Bohaterem książki jest legionista, starosta w okresie międzywojennym, współzałożyciel Organizacji Orła Białego w 1939 roku w Krakowie, szef Oddziału VIII KG ZWZ/AK, współtwórca koncepcji organizacji „Nie”, współtwórca koncepcji Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, więzień stalinowski, aktywny uczestnik nurtu niepodległościowego funkcjonującego wewnątrz środowiska kombatantów legionowych i akowskich, sygnatariusz Listu 59 przeciwko zmianom w Konstytucji PRL w 1976 roku, bliski współpracownik i przyjaciel płk. Kazimierza Pluty-Czachowskiego.
Prezentacja książki w Warszawie
Prezentacja książki w Krakowie
Idź do sklepu
Józef Szostak – „Moja służba Niepodległej”
Niepublikowane nigdy oficjalnie wspomnienia płk. dypl. Józefa Szostaka – szefa Oddziału III KG Armii Krajowej. Słowo wstępne – Andrzej Szomański (wg wydania przez Wydawnictwo Polskie KPN w drugim obiegu w 1987 r.).
Poczytaj!
Idź do sklepu
Maciej Gawlikowski, Mirosław Lewandowski – „Na szlaku Kadrówek 1981-1989”
Bogato ilustrowana zdjęciami Andrzeja Stawiarskiego opowieść o Marszach Szlakiem Kadrówki w czasach PRL-u. Autorem okładki jest Mariusz Front. Do książki dołączony jest na płycie DVD film dokumentalny Macieja Gawlikowskiego pt. „Marsze Niepodległości”.
Prezentacja książki w Warszawie
Prezentacja książki w Krakowie
Idź do sklepu
Andrzej Anusz – „Nielegalna opozycja”
Książka poświęcona jest zjawisku drugiego obiegu politycznego w PRL (1976-1989). Część pierwsza poświęcona jest drugiemu obiegowi politycznemu (wybrane elementy, perspektywa badacza), część druga – temu samego tematowi, analizowanemu z perspektywy badacza-uczestnika, cześć trzecia – drugiemu obiegowi wydawniczemu, jako podstawowemu elementowi drugiego obiegu politycznego (perspektywa uczestnika).
Prezentacja książki
Idź do sklepu
Bohdan Urbankowski – „Ja Szekspir. Ja Bóg”
Powieść sensacyjna z kluczem, o ubeku, który zaczyna karierę jako nadzorca pisarzy w Związku Literatów Polskich.
Prezentacja książki
Recenzja
Poczytaj!
Idź do sklepu
Bohdan Urbankowski – „Źródła. Z dziejów myśli polskiej” (komplet – 4 tomy)
Monumentalne 4-tomowe opracowanie poświęcone polskiej myśli filozoficznej od średniowiecza po czasy współczesne.
Prezentacja książki
Idź do sklepu
Józef Piłsudski – „Pisma zbiorowe” (komplet – 10 tomów).
Reprint wydania z 1937 roku. Twarda oprawa. Wszystkie najważniejsze teksty Marszałka, w tym m.in. „Moje pierwsze boje” i „Bibuła”.
Idź do sklepu

 

Zbigniew Adamczyk – „Pokraczne życie„.
Wspomnienia działacza opozycji lat 80.
Od 1980 roku w NSZZ „Solidarność” – członek Komisji Zakładowej w Ośrodku Medycyny Pracy Budowlanych w Warszawie.
Po wprowadzeniu stanu wojennego przewodniczący Tajnej Komisji Zakładowej w OMPB oraz członek Rady Wykonawczej Międzyzakładowego Porozumienia Solidarności „UNIA”, przekształconej później w Grupę Polityczną „ NIEZAWISŁOŚĆ „ która ok. roku 1986/87 przystąpiła do Konfederacji Polski Niepodległej.
Działacz struktur podziemnych KPN i NSZZ Solidarność, kolporter wydawnictw i prasy niezależnej, współorganizator i uczestnik wielu akcji protestacyjnych i rocznicowych.
Organizator zespołów zapewniających opiekę medyczną manifestantom.
Pomoc finansowa i rzeczowa dla rodzin osób bezrobotnych, internowanych i skazanych ze środowisk KPN i NSZZ „S”.
Autor wielu artykułów do prasy podziemnej (między innymi: CDN – Głos Wolnego Robotnika, Wolna Trybuna, Tygodnik Wojenny, Niezawisłość i Niepodległość, Biuletynie Wewnętrznym KPN) Członek Regionalnej Komisji Wykonawczej Mazowsze NSZZ „S” (ok.1987–1988) Organizator pomocy internowanym i aresztowanym w okresie stanu wojennego oraz ich rodzinom.
Współorganizator teatralnych akcji „I BEZ TELEWIZJI JESTEŚCIE NA WIZJI” w celu poparciu poparcia bojkotu TVP przez wielu aktorów w stanie wojennym, a także wielu spektakli podziemnych teatrów domowych.
Od roku 1980 działający na rzecz przeprowadzenia niezbędnych reform w ochronie zdrowia.
Uczestniczył w tworzeniu Komisji Koordynacyjnej NSZZ „S” Pracowników Służby Zdrowia Regionu Mazowsze, pełniąc w niej funkcje członka, wiceprzewodniczącego i przewodniczącego.
Współorganizator pierwszych czynnych akcji strajkowych w zakładach ochrony zdrowia.
Poseł na Sejm RP I Kadencji – członek Komisji Zdrowia i Komisji Polityki Społecznej.
Inne funkcje społeczne, samorządowe i polityczne :
• Radny Gminy Warszawa – Ursynów (1999–2002)
• Członek Zarządu w/w gminy odpowiedzialny za sprawy ochrony zdrowia i pomoc społeczną.
• Członek Rady Sekcji Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność” Reg. Mazowsze (jej przewodniczący i wiceprzewodniczący).
• Członek Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Instytucie Kardiologii w Warszawie (jej przewodniczący i wiceprzewodniczący).
• Wielokrotny Delegat na Zjazdy Krajowe NSZZ „S” SSZ i Regionalne NSZZ Solidarność.
Wielokrotnie przesłuchiwany, inwigilowany przez SB. Kilkakrotne rewizje domowe i represje w pracy. Dwukrotnie dotkliwie pobity przez „nieznanych sprawców”, bezpośrednio po spotkaniach z działaczami KPN

 

Mirosław Lewandowski – „Kazimierz Pluta-Czachowski Kuczaba. Działalność od 1945 roku w świetle zachowanych materiałów SB„.
Trzeci tom z serii „Kamienie” (bohaterami pierwszych dwóch tomów byli: Józef Szostak oraz Ludwik Muzyczka). Dwutomowa praca poświęcona płk. Kazimierzowi Plucie-Czachowskiemu: żołnierzowi Legionów, oficerowi Wojska Polskiego, szefowi Oddziału V Komendy Głównej Armii Krajowe, więźniowi stalinowskiemu, przywódcy nurtu niepodległościowego, uczestnikowi Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Autorem okładki jest Mariusz Front. Staranne wydanie, format B5. Twarda oprawa, dwa tomy, w sumie ok. 1500 stron, ponad setka zdjęć czarno-białych, indeks osobowy.
Więcej nt. książki.

Idź do sklepu

 

Andrzej Ostoja Owsiany – „Rok 1920”
Niniejsza publikacja służy, po pierwsze, upamiętnieniu 100 rocznicy zwycięstwa w wojnie polsko – bolszewickiej i Bitwie Warszawskiej. Jednocześnie publikacja ta jest hołdem dla patrona Instytutu Andrzeja Ostoja-Owsianego z racji przypadającej w 2020 roku 90 rocznicy jego urodzin. Andrzej Ostoja -Owsiany szykował swoją publikację na rok 1980 i obchody 60 rocznicy zwycięstwa nad Sowietami. Została ona po raz pierwszy opublikowana poza cenzurą PRL, w obiegu niezależnym.

Idź do sklepu

 

Jerzy Kropiwnicki – „Pielgrzymka na Górę Athos”.

Jerzy Kropiwnicki – ekonomista, działacz związkowy, więzień polityczny w czasie stanu wojennego, polityk, minister w rządach „solidarnościowych”, poseł do Sejmu I i III kadencji, Prezydent m. Łodzi w latach 2001-2010. Zorganizował kilkanaście Pielgrzymek do Ziemi Świętej śladami Jezusa Chrystusa, Rodziny Świętej i Apostołów. Odwiedzał sanktuaria koptyjskie w Kairze i Klasztory na Saharze. Pielgrzymował śladami Rodziny Świętej w Egipcie odwiedzając kilkanaście Sanktuariów koptyjskich upamiętniających tamtą Wędrówkę.
Idź do sklepu

 

Andrzej Anusz – „Osobista historia Porozumienia Centrum. U źródeł Prawa i Sprawiedliwości”
960 stron, format 115×230 mm, twarda oprawa. W książce znajdują się nigdy nie publikowane dokumenty dotyczące historii Porozumienia Centrum również te pozyskane z archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Ma zupełnie unikalny charakter. Książka ukazała się pod patronatem Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych i Instytutu Józefa Piłsudskiego.

Idź do sklepu

 

Mirosław Lewandowski – „Interrex. Niepodległościowe środowisko kombatanckie wobec Prymasa Stefana Wyszyńskiego w latach 1956-1981″
Czwarty tom w ramach serii „Kamienie” opisujący działalność nurtu niepodległościowego – niepodległościowej konspiracji kombatantów funkcjonującej w PRL w latach 1956-1981.
Idź do sklepu
Andrzej Anusz – „Kościół obywatelski”
„Konstrukcja publikacji podporządkowana jest głównemu założeniu Autora, jakim jest próba odpowiedzi na pytanie o rolę Kościoła w formowaniu społeczeństwa obywatelskiego w PRL. Autor dokonuje tego w kilku etapach. W pierwszej kolejności ukazuje on rolę Kościoła w formowaniu społeczeństwa obywatelskiego w latach 1945 – 1976. Wyróżnia Autor dwa okresy w tym przedziale czasu lata 1945 – 1956 oraz 1956 – 1976) mające swoją specyfikę. Ten rozdział publikacji jest niejako szerszym wprowadzeniem w zasadniczą problematykę, która dotyczy okresu 1976 – 1981. Konsekwentnie dalej drugim etapem analiz Autora jest opis sytuacji społeczeństwa polskiego w latach 1976 – 1981. Ten rozdział z kolei stanowi kontekst dalszych analiz Autora. Ukazuje on bowiem opozycję polityczną w PRL i jej uwarunkowania oraz stosunki Kościół – Państwo w tym okresie czasu. W dalszych etapach swoich dociekań Autor zajmuje się już bezpośrednio rolą Kościoła w formowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Rola ta uwidacznia się w trzech elementach. Pierwszym z nich jest stanowisko Kościoła wobec zjawisk społeczno – politycznych, a więc stanowisko Kościoła wobec strajków w lipcu i sierpniu 1980 roku oraz jego stanowisko wobec stanu wojennego. Te zagadnienia stanowią treść rozdziału trzeciego. Rola Kościoła w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego ujawnia się także w jego odniesieniu do niezależnych instytucji politycznych takich jak: NSZZ RI Solidarność, NZS, NSZZ Solidarność. Temu zagadnieniu poświęca Autor rozdział czwarty swojej publikacji. Całość analiz kończy rozdział piąty ukazujący rolę Kościoła w kształtowaniu świadomości oraz postaw obywatelskich i narodowych”.
Z recenzji ks. prof. dr hab. Henryka Skorowskiego
Idź do sklepu
„Rewolucja bez rewolucji Leszka Moczulskiego z perspektywy 40 lat
Piąty tom z serii „Kamienie” poświęcony jest w całości jednemu tekstowi programowemu. Obok treści „Rewolucji bez rewolucji” mamy tu 6 analiz, których autorami są: dr Wojciech Błasiak, dr hab. Aleksander Hall, dr hab. Krzysztof Łabędź, dr Bohdan Urbankowski, prof. dr hab. Jerzy Wiatr (rozmowa), dr Maciej Zakrzewski. Autorem okładki jest Mariusz Front. Redaktorem tomu i autorem posłowia jest Mirosław Lewandowski.
Idź do sklepu
Piotr Plebanek – Pamiętam stan wojenny. Kronika oporu społecznego 1982-1989„.
Zapiski dotyczące głównie demonstracji i walk ulicznych w Warszawie w latach 80.
Idź do sklepu
Dr Wojciech Błasiak – „Miękkie państwo III Rzeczypospolitej i jego alternatywa”,
Nowa książka socjologa i ekonomisty – wybór tekstów publikowanych w ciągu ostatnich 20 lat.
Idź do sklepu
Marian Podgóreczny – „Góra, Dolina – partyzant niepokonany. Wywiad rzeka z cichociemnym Adolfem Pilchem
Pasjonujące wspomnienia Adolfa Pilcha – żołnierza Armii Krajowej – w formie wywiadu, poprzedzone wprowadzeniem dra Kazimierza Krajewskiego (Prezesa Nowogródzkiego Okręgu ŚZŻAK) oraz wstępem autora wywiadu Mariana Podgórecznego.
Idź do sklepu
Mirosław Lewandowski – „Ludwik Muzyczka Benedykt
Drugie już wydanie (rozszerzone i zmienione) opracowania poświęconego głównie działalności politycznej Ludwika Muzyczki od 1956 roku w świetle zachowanych materiałów SB. Bohaterem książki jest legionista, starosta w okresie międzywojennym, współzałożyciel Organizacji Orła Białego w 1939 roku w Krakowie, szef Oddziału VIII KG ZWZ/AK, współtwórca koncepcji organizacji „Nie”, współtwórca koncepcji Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, więzień stalinowski, aktywny uczestnik nurtu niepodległościowego funkcjonującego wewnątrz środowiska kombatantów legionowych i akowskich, sygnatariusz Listu 59 przeciwko zmianom w Konstytucji PRL w 1976 roku, bliski współpracownik i przyjaciel płk. Kazimierza Pluty-Czachowskiego.
Prezentacja książki w Warszawie
Prezentacja książki w Krakowie
Idź do sklepu
Józef Szostak – „Moja służba Niepodległej”
Niepublikowane nigdy oficjalnie wspomnienia płk. dypl. Józefa Szostaka – szefa Oddziału III KG Armii Krajowej. Słowo wstępne – Andrzej Szomański (wg wydania przez Wydawnictwo Polskie KPN w drugim obiegu w 1987 r.).
Poczytaj!
Idź do sklepu
Maciej Gawlikowski, Mirosław Lewandowski – „Na szlaku Kadrówek 1981-1989”
Bogato ilustrowana zdjęciami Andrzeja Stawiarskiego opowieść o Marszach Szlakiem Kadrówki w czasach PRL-u. Autorem okładki jest Mariusz Front. Do książki dołączony jest na płycie DVD film dokumentalny Macieja Gawlikowskiego pt. „Marsze Niepodległości”.
Prezentacja książki w Warszawie
Prezentacja książki w Krakowie
Idź do sklepu
Andrzej Anusz – „Nielegalna opozycja”
Książka poświęcona jest zjawisku drugiego obiegu politycznego w PRL (1976-1989). Część pierwsza poświęcona jest drugiemu obiegowi politycznemu (wybrane elementy, perspektywa badacza), część druga – temu samego tematowi, analizowanemu z perspektywy badacza-uczestnika, cześć trzecia – drugiemu obiegowi wydawniczemu, jako podstawowemu elementowi drugiego obiegu politycznego (perspektywa uczestnika).
Prezentacja książki
Idź do sklepu
Bohdan Urbankowski – „Ja Szekspir. Ja Bóg”
Powieść sensacyjna z kluczem, o ubeku, który zaczyna karierę jako nadzorca pisarzy w Związku Literatów Polskich.
Prezentacja książki
Recenzja
Poczytaj!
Idź do sklepu
Bohdan Urbankowski – „Źródła. Z dziejów myśli polskiej” (komplet – 4 tomy)
Monumentalne 4-tomowe opracowanie poświęcone polskiej myśli filozoficznej od średniowiecza po czasy współczesne.
Prezentacja książki
Idź do sklepu
Józef Piłsudski – „Pisma zbiorowe” (komplet – 10 tomów).
Reprint wydania z 1937 roku. Twarda oprawa. Wszystkie najważniejsze teksty Marszałka, w tym m.in. „Moje pierwsze boje” i „Bibuła”.
Idź do sklepu

 [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]