Wydawnictwo

Książki wydane przez Instytut Historyczny nurtu niepodległościowego

Mirosław Lewandowski – “Interrex. Niepodległościowe środowisko kombatanckie wobec Prymasa Stefana Wyszyńskiego w latach 1956-1981
Czwarty tom w ramach serii “Kamienie” opisujący działalność nurtu niepodległościowego – niepodległościowej konspiracji kombatantów funkcjonującej w PRL w latach 1956-1981.
Idź do sklepu
Andrzej Anusz – “Kościół obywatelski”
“Konstrukcja publikacji podporządkowana jest głównemu założeniu Autora, jakim jest próba odpowiedzi na pytanie o rolę Kościoła w formowaniu społeczeństwa obywatelskiego w PRL. Autor dokonuje tego w kilku etapach. W pierwszej kolejności ukazuje on rolę Kościoła w formowaniu społeczeństwa obywatelskiego w latach 1945 – 1976. Wyróżnia Autor dwa okresy w tym przedziale czasu lata 1945 – 1956 oraz 1956 – 1976) mające swoją specyfikę. Ten rozdział publikacji jest niejako szerszym wprowadzeniem w zasadniczą problematykę, która dotyczy okresu 1976 – 1981. Konsekwentnie dalej drugim etapem analiz Autora jest opis sytuacji społeczeństwa polskiego w latach 1976 – 1981. Ten rozdział z kolei stanowi kontekst dalszych analiz Autora. Ukazuje on bowiem opozycję polityczną w PRL i jej uwarunkowania oraz stosunki Kościół – Państwo w tym okresie czasu. W dalszych etapach swoich dociekań Autor zajmuje się już bezpośrednio rolą Kościoła w formowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Rola ta uwidacznia się w trzech elementach. Pierwszym z nich jest stanowisko Kościoła wobec zjawisk społeczno – politycznych, a więc stanowisko Kościoła wobec strajków w lipcu i sierpniu 1980 roku oraz jego stanowisko wobec stanu wojennego. Te zagadnienia stanowią treść rozdziału trzeciego. Rola Kościoła w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego ujawnia się także w jego odniesieniu do niezależnych instytucji politycznych takich jak: NSZZ RI Solidarność, NZS, NSZZ Solidarność. Temu zagadnieniu poświęca Autor rozdział czwarty swojej publikacji. Całość analiz kończy rozdział piąty ukazujący rolę Kościoła w kształtowaniu świadomości oraz postaw obywatelskich i narodowych”.
Z recenzji ks. prof. dr hab. Henryka Skorowskiego
Idź do sklepu
“Rewolucja bez rewolucji Leszka Moczulskiego z perspektywy 40 lat
Piąty tom z serii “Kamienie” poświęcony jest w całości jednemu tekstowi programowemu. Obok treści “Rewolucji bez rewolucji” mamy tu 6 analiz, których autorami są: dr Wojciech Błasiak, dr hab. Aleksander Hall, dr hab. Krzysztof Łabędź, dr Bohdan Urbankowski, prof. dr hab. Jerzy Wiatr (rozmowa), dr Maciej Zakrzewski. Autorem okładki jest Mariusz Front. Redaktorem tomu i autorem posłowia jest Mirosław Lewandowski.
Idź do sklepu
Piotr Plebanek – “Pamiętam stan wojenny”. Kronika oporu społecznego 1982-1989, 
Zapiski dotyczące głównie demonstracji i walk ulicznych w Warszawie w latach 80.
Idź do sklepu
Dr Wojciech Błasiak – “Miękkie państwo III Rzeczypospolitej i jego alternatywa”,
Nowa książka socjologa i ekonomisty – wybór tekstów publikowanych w ciągu ostatnich 20 lat.
Idź do sklepu
Marian Podgóreczny – “Góra, Dolina – partyzant niepokonany. Wywiad rzeka z cichociemnym Adolfem Pilchem
Pasjonujące wspomnienia Adolfa Pilcha – żołnierza Armii Krajowej – w formie wywiadu, poprzedzone wprowadzeniem dra Kazimierza Krajewskiego (Prezesa Nowogródzkiego Okręgu ŚZŻAK) oraz wstępem autora wywiadu Mariana Podgórecznego.
Idź do sklepu
Mirosław Lewandowski – “Ludwik Muzyczka >Benedykt<”
Drugie już wydanie (rozszerzone i zmienione) opracowania poświęconego głównie działalności politycznej Ludwika Muzyczki od 1956 roku w świetle zachowanych materiałów SB. Bohaterem książki jest legionista, starosta w okresie międzywojennym, współzałożyciel Organizacji Orła Białego w 1939 roku w Krakowie, szef Oddziału VIII KG ZWZ/AK, współtwórca koncepcji organizacji “Nie”, współtwórca koncepcji Zrzeszenia “Wolność i Niezawisłość”, więzień stalinowski, aktywny uczestnik nurtu niepodległościowego funkcjonującego wewnątrz środowiska kombatantów legionowych i akowskich, sygnatariusz Listu 59 przeciwko zmianom w Konstytucji PRL w 1976 roku, bliski współpracownik i przyjaciel płk. Kazimierza Pluty-Czachowskiego.
Prezentacja książki w Warszawie
Prezentacja książki w Krakowie
Idź do sklepu
Józef Szostak – “Moja służba Niepodległej”
Niepublikowane nigdy oficjalnie wspomnienia płk. dypl. Józefa Szostaka – szefa Oddziału III KG Armii Krajowej. Słowo wstępne – Andrzej Szomański (wg wydania przez Wydawnictwo Polskie KPN w drugim obiegu w 1987 r.).
Poczytaj!
Idź do sklepu
Maciej Gawlikowski, Mirosław Lewandowski – “Na szlaku Kadrówek 1981-1989”
Bogato ilustrowana zdjęciami Andrzeja Stawiarskiego opowieść o Marszach Szlakiem Kadrówki w czasach PRL-u. Autorem okładki jest Mariusz Front. Do książki dołączony jest na płycie DVD film dokumentalny Macieja Gawlikowskiego pt. “Marsze Niepodległości”.
Prezentacja książki w Warszawie
Prezentacja książki w Krakowie
Idź do sklepu
Andrzej Anusz – “Nielegalna opozycja”
Książka poświęcona jest zjawisku drugiego obiegu politycznego w PRL (1976-1989). Część pierwsza poświęcona jest drugiemu obiegowi politycznemu (wybrane elementy, perspektywa badacza), część druga – temu samego tematowi, analizowanemu z perspektywy badacza-uczestnika, cześć trzecia -drugiemu obiegowi wydawniczemu, jako podstawowemu elementowi drugiego obiegu politycznego (perspektywa uczestnika).
Prezentacja książki
Idź do sklepu
Bohdan Urbankowski – “Ja Szekspir. Ja Bóg”
Powieść sensacyjna z kluczem, o ubeku, który zaczyna karierę jako nadzorca pisarzy w Związku Literatów Polskich.
Prezentacja książki
Recenzja
Poczytaj!
Idź do sklepu
Bohdan Urbankowski – “Źródła. Z dziejów myśli polskiej” (komplet – 4 tomy)
Monumentalne 4-tomowe opracowanie poświęcone polskiej myśli filozoficznej od średniowiecza po czasy współczesne.
Prezentacja książki
Idź do sklepu
Józef Piłsudski – “Pisma zbiorowe” (komplet – 10 tomów).
Reprint wydania z 1937 roku. Twarda oprawa. Wszystkie najważniejsze teksty Marszałka, w tym m.in. “Moje pierwsze boje” i “Bibuła”.
Idź do sklepu